Medi Interim
3 minuten leestijd

Wijzigingen CAO uitzendkrachten per 1 juli 2023

Wijzigingen cao voor uitzendkrachten

De cao voor uitzendkrachten wijzigt. Deze cao is van toepassing op jouw uitzend- of detacheringsovereenkomst. Hieronder leggen wij uit wat er verandert.

Inschaling

Wanneer jij over werkervaring beschikt die relevant is voor het werk dat je gaat doen, moet hiermee vanaf 1 juli 2023 altijd rekening worden gehouden. Ook als jouw opdrachtgever dat voor zijn eigen medewerkers niet doet. Dit geldt voor iedere nieuwe plaatsing vanaf 1 juli aanstaande.

Heb je al eerder in dezelfde functie gewerkt?

Dan moet altijd minimaal van jouw eerdere inschaling worden uitgegaan. Dit geldt als je weer bij dezelfde opdrachtgever gaat werken en ook als je bij een andere opdrachtgever gaat werken waar dezelfde cao van toepassing is. Als je er negen maanden of korter uit bent geweest, heb je bovendien recht op een tredeverhoging als deze verhoging in de onderbrekingsperiode zou zijn toegekend. Je moet dan wel aan de voorwaarden daarvoor voldoen. Jij kunt altijd een verzoek bij ons indienen om jouw inschaling nader toe te laten lichten.

Periodieken

Jij hebt recht op dezelfde periodieken als de werknemer in dienst van de opdrachtgever. Vanaf 1 juli 2023 zijn hier extra afspraken over gemaakt in de cao. Je krijgt dan altijd een periodieke verhoging, behalve als je een beoordeling hebt gekregen waarbij geen periodieke verhoging hoort.

Ben jij niet of niet op tijd beoordeeld, dan ontvang je de periodieke verhoging die aan de meeste medewerkers bij jouw opdrachtgever is toegekend.

Voorbeeld:

Je bent niet beoordeeld. De meeste medewerkers bij jouw opdrachtgever hebben een voldoende beoordeling gekregen. Jij ontvangt nu de periodieke verhoging die bij een voldoende beoordeling hoort.

Je ontvangt vanaf 3 juli 2023 alle toeslagen die de medewerker bij de opdrachtgever krijgt die hetzelfde werk doet. Nu staat in de cao nog expliciet uitgeschreven welke toeslagen jij ontvangt, namelijk toeslagen voor overwerk, onregelmatigheid, verschoven uren, ploegendiensten en voor werken onder fysiek belastende omstandigheden. Mogelijk heb je dus per 3 juli aanstaande recht op extra toeslagen.

Daarnaast krijg je vanaf 3 juli 2023 recht op alle kostenvergoedingen die bij de opdrachtgever gelden voor zijn eigen medewerkers die hetzelfde werk doen, dus ook op bruto kostenvergoedingen. Nu heb je alleen nog recht op netto kostenvergoedingen. Mogelijk ontvang je dus per 3 juli aanstaande extra kostenvergoedingen.

Je ontvangt een kostenvergoeding altijd bruto, tenzij een wettelijke vrijstelling van toepassing is. We mogen een kostenvergoeding alleen onbelast (dus netto) uitbetalen als aan alle voorwaarden van de vrijstelling wordt voldaan. Soms kan er hierdoor een (netto) verschil ontstaan tussen het bedrag dat de opdrachtgever netto betaalt én het bedrag dat wij netto uitbetalen.

Transitievergoeding

Als we jouw transitievergoeding na einde dienstverband onterecht niet uitbetalen, geeft de wet je een termijn van drie maanden om deze alsnog op te eisen. Deze termijn is in de cao opgerekt tot twaalf maanden. Dit geldt voor elke transitievergoeding waarop vanaf 1 januari 2023 recht is ontstaan.

Wanneer jij werkzaam bent op basis van een uitzendovereenkomst met uitzendbeding, dan eindigt je overeenkomst als de opdrachtgever waar jij werkt aangeeft jouw inzet te beëindigen. Dit geldt ook als jij ziek bent.

Vanaf 1 juli 2023 kan dit laatste niet meer. Als je ziek bent, loopt je uitzendovereenkomst gewoon door en heb je recht op ziekteloon. Je uitzendovereenkomst zal dan nog wel eindigen op de met je in je uitzendovereenkomst overeengekomen einddatum.

Het ziekengeld dat je ontvangt bedraagt 90% van jouw loon in het eerste ziektejaar en 80% in het tweede ziektejaar. Natuurlijk voor zover jouw uitzendovereenkomst nog doorloopt.

Op dit moment heb je pas na twee wachtdagen recht op ziekteloon als je een uitzendovereenkomst met uitzendbeding hebt. Voor één van deze wachtdagen ontvang je per gewerkt uur een wachtdagcompensatie. Vanaf 1 juli 2023 heb je alleen de eerste ziektedag nog geen recht op ziekteloon. De wachtdagcompensatie komt dan wel te vervallen. Hierdoor kun je in een gewerkte week netto iets minder ontvangen dan je nu gewend bent.

Aanvulling Ziektewetuitkering Fase A

Werk je in fase A en ga je op of na 1 juli 2023 ziek uit dienst, dan vullen we jouw Ziektewetuitkering aan tot:
• 90% van het uitkeringsdagloon tijdens de eerste 52 weken van jouw ziekte en
• 80% van het uitkeringsdagloon tijdens de 53ste t/m de 104e week van jouw ziekte.

Voor deze aanvulling op de Ziektewetuitkering gold tot 1 juli 2023 alleen voor flexmedewerkers met een uitzendovereenkomst met uitzendbeding. Vanaf 1 juli aanstaande gaat de aanvulling voor alle flexmedewerkers in fase A gelden.

Voor de aanvulling Ziektewetuitkering houden wij een percentage in op jouw loon. Dit percentage bedraagt 0,30% als je werkzaam bent in de administratieve sector en 0,70% als je in de technische / industriële sector werkt. Deze percentages zijn iets lager geworden voor de flexmedewerkers met een uitzendovereenkomst met uitzendbeding die nu al een inhouding kennen.  

Is iets niet duidelijk of heb je vragen? Neem dan contact op met jouw contactpersoon op de vestiging. Deze onepager is met de grootste zorg samengesteld. Aan de inhoud daarvan kunnen geen rechten worden ontleend.

Deel dit artikel