Arts & Specialist
3 minuten leestijd

Reactie Arts & Specialist op publicatie NRC: trots op wat we voor vluchtelingen hebben gedaan en nog steeds doen

Op zaterdag 1 april publiceerde NRC een artikel over de kwaliteit van zorg op crisisnoodopvanglocaties voor vluchtelingen in Nederland. Insteek: de zorg die vluchtelingen krijgen is ondermaats. Ook wordt de suggestie gewekt dat Arts & Specialist minimale zorg verleent tegen maximale winst.

Dat het NRC-artikel ons raakt is een understatement. Belangrijker is dat dit óók geldt voor onze artsen. Naar aanleiding van het artikel hebben velen van hen zich bij ons gemeld. Zij herkennen zich niet in de strekking van het artikel, vinden het eenzijdig belicht en zonder kennis van de huidige situatie. NRC heeft in haar artikel gebruik gemaakt van lezingen van betrokkenen uit oktober 2022. Hiermee concentreert het artikel zich enkel op de opstartfase van de crisisnoodopvanglocaties. Wij zijn gevraagd om een reactie, maar deze is naar onze mening onvoldoende meegenomen in het artikel van 1 april. Wij voelen ons hierdoor geroepen met een statement te komen.

Samenwerking COA 
Wij zijn afgelopen zomer door verschillende veiligheidsregio’s en later door COA benaderd met een verzoek voor het werven van artsen voor nog te openen crisisnoodopvanglocaties. Wij hebben in het verleden bij eerdere crises succesvol samengewerkt met veiligheidsregio’s. Omdat er sprake was van een crisissituatie, hebben verschillende veiligheidsregio’s op stel en sprong crisisnoodopvanglocaties moeten inrichten, waarbij wij een aantal van deze locaties hebben voorzien van artsen. In deze samenwerking zijn wij verantwoordelijk voor de werving en de inzet van de artsen, niet voor het ter beschikking stellen van een behandellocatie inclusief benodigde medische middelen.


Personeelslevering Arts & Specialist

Tijdens de werving van artsen liepen wij tegen het nijpende tekort van huisartsen in Nederland aan. Hierdoor zijn wij in overleg met de betrokken partijen gekomen tot de – gangbare - oplossing van het inzetten van een basisarts op locatie en een huisarts als achterwacht, die beschikbaar is voor medisch overleg. Hierdoor kon het COA de benodigde zorg bieden aan de crisisnoodopvanglocaties zonder dat er nog meer druk op de huisartsenzorg komt te liggen.


Opstartfase crisisnoodopvanglocaties
Werken in crisistijd vergt veel improvisatievermogen, het is een kwestie van snel leren en continu verbeteren. Naar eer en geweten kunnen we zeggen dat wij samen met COA en onze artsen, in soms lastige situaties, goed werk hebben geleverd.  

Uiteraard hebben wij gedurende de samenwerking voortdurend overleg gehad met alle betrokken partijen omtrent het verbeteren van de processen en de zorg. Begin dit jaar hebben wij het verzoek vanuit onze artsen voor een geautomatiseerd verwerkingssysteem bij COA neergelegd. In de tussentijd hebben wij onze artsen als tijdelijke oplossing voorzien van laptops met beveiligde accounts, zodat er veilig en gecentraliseerd kon worden gecommuniceerd.


Tarieven
In het artikel wordt verder de suggestie gewekt dat wij hoge tarieven rekenen. Vanzelfsprekend zijn wij een commercieel bedrijf dat commerciële tarieven rekent, maar de suggestie dat wij andere tarieven zouden hanteren dan gebruikelijk is niet conform de werkelijkheid. Onze tarieven zijn gebruikelijk in de markt en wijken niet af van reguliere tarieven buiten een crisissituatie. 


Conclusie
Wij hebben ons vanaf de inzet op de eerste crisisnoodopvanglocatie met man en macht ingespannen om voldoende artsen te werven. Wij zijn trots op wat onze artsen voor vluchtelingen betekenen en op de zorg die zij dagelijks bieden. 

Samen met onze opdrachtgever COA en alle betrokken partijen blijven wij continu in gesprek over verbeteringen. Dit om ervoor te zorgen dat onze artsen hun werk kunnen verrichten in goede omstandigheden en over alle middelen beschikken die ze nodig hebben om de beste zorg te kunnen verlenen aan de vluchtelingen. 


Aanvulling op bovenstaand statement (d.d. 5 mei 2023)

Naar aanleiding van het NRC artikel over de zorg op crisisnoodopvanglocaties reageerde staatssecretaris Eric van den Burg voor Asiel en Migratie uitgebreid op vragen vanuit de Tweede Kamer. Wij voelen ons gesterkt door zijn antwoorden. Dat geldt evenzeer voor de bij ons aangesloten artsen.  

Allereerst schrijft de staatssecretaris dat de tarieven die Arts & Specialist rekent “niet ongebruikelijk zijn in de markt of exorbitant hoog zijn”. Zoals in het eerdere statement benoemd, rekenen wij onze reguliere marktconforme tarieven en het is goed dat dit vanuit het ministerie wordt bevestigd.  

Verder erkent Van den Burg dat er uitdagingen zijn bij het bieden van medische zorg op crisisnoodvanglocaties. Deze locaties zijn in beginsel bedoeld voor kortdurende opvang en niet voor langdurig verblijf. “Helaas is de werkelijkheid dat sommige mensen hier langer moeten verblijven.”  

Tenslotte schrijft de staatssecretaris over de inzet van o.a. Arts & Specialist: “Ik waardeer de inzet van andere partijen ook zeer; hun inzet zorgt ervoor dat de personen die worden opgevangen in de crisisopvang niet verstoken blijven van medische zorg. Ik deel dan ook de constatering van de IGJ dat deze zeer bevlogen medewerkers er alles aan doen om de risico’s te beperken en fatsoenlijke opvang te bieden.”

Lees de brief hier.

Deel dit artikel