International recruitment
3 minuten leestijd

Directeur Jantine Pater over het geheim van een duurzame match

“Een culturele fit is minstens zo belangrijk als de juiste diploma’s”

Directeur Jantine Pater leidt een organisatie die al 45 jaar zorgmedewerkers bemiddelt en begeleidt tijdens hun carrière. 2023 belooft een bijzonder jaar te worden dankzij de lancering van Medi Interim International Recruitment. Pater vertelt over de kritische factoren van een duurzame match en de grenzeloze ambitie van Medi Interim.

Hoe kijk jij naar de personele uitdaging binnen de zorg?

“Zorg vraagt om betrokken en gemotiveerde professionals. Mensen die echt iets voor een ander willen betekenen. We zien al langere tijd dat er een nijpend tekort is aan dit soort mensen. Enerzijds door te weinig instroom en anderzijds door een erg hoge uitstroom. Een sneeuwbaleffect is het gevolg; door personeelstekorten, neemt de werkdruk op de collega’s toe, stijgt het ziekteverzuim en vertrekken nog meer medewerkers uit de zorg. We weten allemaal dat er iets moet veranderen om de zorg toekomstbestendig te houden”

Dat begint bij de uitdagingen in kaart brengen. Welke zijn dit?
“Schaarste van gekwalificeerd personeel; te weinig kandidaten die uit de opleiding komen, teveel uitstroom naar andere sectoren, de scheefgroei van het aantal zzp’ers en het imago van de zorg, denk aan de arbeidsvoorwaarden en vergeet niet de werk- en regeldruk….”

Wat was de belangrijkste reden om Medi Interim International te starten?
“Het structurele tekort aan beschikbare Nederlandse zorgprofessionals nu en in de toekomst. Er zijn meerdere oplossingen noodzakelijk om dit probleem het hoofd te bieden. Het naar Nederland halen van internationale kandidaten is hier slechts één van."

Dit gebeurt natuurlijk al in de zorg, wat maakt jullie aanpak anders?

“Wij vinden het ongelofelijk belangrijk dat wij bij het oplossen van een probleem in Nederland, niet een maatschappelijk probleem elders creëren. Daarom hebben we gekozen voor Zuid-Europa, waar zorgmedewerkers niet of moeizaam aan een baan komen waarvan zij rond kunnen komen, danwel de ontwikkelmogelijkheden missen. Daarnaast zetten we heel stevig in op begeleiding gedurende het gehele traject. Een ervaren jobcoach zorgt voor intensieve begeleiding tijdens de opleiding en geeft de kandidaten een warm welkom in Nederland. Vervolgens bieden wij hulp bij het integreren op de werkvloer én daarbuiten. Integratie op de werkvloer doen wij in nauwe samenwerking met de zorginstelling die wij ook maximaal ontzorgen gedurende het traject. Alles met als doel een duurzame samenwerking.”

Wat beweegt Europese kandidaten om voor Nederland te kiezen?
“ Het Nederlandse zorgstelsel staat in de top van Europa en heeft hiermee grote aantrekkingskracht op de hooggekwalificeerde zorgprofessionals in Zuid-Europa. Het is bij ons minder hiërarchisch dan in hun eigen land. Daarnaast is het relatief dichtbij, een weekend naar familie is geen issue. Verder staat Nederland bekend om haar prettige leefklimaat, goede faciliteiten, tolerante bevolking en goede arbeidsvoorwaarden.”

Hoe borgen jullie een goede match met Nederlandse zorginstellingen?

"Door te starten bij een goede inventarisatie van de wensen van de zorginstelling, zorgen wij voor een duidelijk wervingsprofiel. Vervolgens maken wij de beste match op basis van zowel harde- als zachte criteria, uiteraard checken wij diploma’s en referenties. In de selectie besteden we ook heel nadrukkelijk aandacht aan wat iemand beweegt om naar Nederland te komen. Hoe ziet iemands thuissituatie eruit bijvoorbeeld. Dit om het afbreukrisico minimaal te maken en écht een duurzame match te kunnen realiseren. Na selectie volgt een kwalitatief en intensief opleidingstraject waarin de Nederlandse taal en cultuur aan bod komen en tevens bijscholing plaatsvindt m.b.t. specifieke de Nederlandse zorg (bijvoorbeeld dossiervorming, medische terminologie en gebruik van hulpmiddelen)."

Gedurende het gehele traject zorgen wij voor een intensieve én kwalitatieve begeleiding door een ervaren senior jobcoach met een verpleegkundige achtergrond. Daarnaast brengen we als organisatie meer dan 45 jaar aan ervaring in bemiddeling van zorgprofessionals met ons mee.”

Waar ben je trots op?
“Het team dat er nu staat bij Medi Interim International. De professionaliteit, zorgvuldigheid en deskundigheid waarmee zij het allemaal neerzetten… Maar ik ben ook trots op de partners die ons goed aanvullen en overal in meedenken; iedereen is erop gebrand dit maximaal te laten slagen. Doordat wij al ruim 45 jaar ervaring hebben in het bemiddelen van zorgprofessionals, weten kandidaten en zorginstellingen dat zij met ons een betrouwbare, mensgerichte partner in huis halen. Een partner die maximaal ontzorgt gedurende het gehele traject.

Wat verwacht je van de toekomst?
“Ons doel is om de komende jaren structureel en duurzaam Europese zorgprofessionals in Nederland een duurzame toekomst te geven. De focus ligt nu op verzorgenden en verpleegkundigen, maar we zien ook volop kansen in andere zorggebieden en bij andere specialisaties, bijvoorbeeld voor ons label Arts & Specialist. Voor mij is het grootste compliment als een relatie zo tevreden is, dat onze international recruitment propositie een vast onderdeel wordt van de strategische personeelsplanning en het dus niet bij een eenmalige klas blijft. Dat is waar wij voor gaan!

Deel dit artikel